NA STRÁNKE SA PRACUJE

Ako používať montážne náradie pre svojpomocnú montáž?

Zemné vruty je možné zamontovať svojpomocne pomocou montážného náradia. Náročnosť montáže závisí od typu zeminy. Čím tvrdšie podložie, tým naročnejšia montáž. 

 • Zemné vruty DOMA  (650 mm)
  Montáž zvládne jedna osoba.
 • Zemné vruty HOBBY (1000 mm)
  Montáž zvládne jedna osoba. Pre komfortnú montáž sú potrebné dve osoby.
 • Zemné vruty PROFI (1600 mm)
  Montáž PROFI (1600 mm) vrutov je možná, no počitajte s tým, že je fyzicky náročná. Pre montáž sú potrebné aspoň 2-3 zdatné osoby.

Pokiaľ plánujete menšiu stavbu založenú na DOMA alebo HOBBY vrutoch odporúčame využiť montážne náradie a montáž vykonať svojpomocne. Takisto aj keď potrebujete zaktúriť zopár PROFI vrutov a osadiť billboard, stožiar alebo vlajku je možné využiť montážne náradie. Pokiaľ sa jedná o desiatky bodov ukotvenia odporúčame využiť odbornú montáž. Aj v prípade menšej zákazky sa vždy snažíme skombinovať viacero montáži v jeden deň – čim sa náklady na dopravu delia medzi viacerých zákazníkov. 

Montážny kľúč T67  


Vhodné pre vruty s klasickým ukončením

Je vhodný pre všetký zemné vruty s priemerom 60 a 70 mm (A1A2A2+ a B1). Na tento montážny kľúč je možné nasadiť montážne adaptéry v prípade ak potrebujete zamontovať zemné vruty s ukončením typu L, U alebo s platničkou.  Výhoda montážného kľúču T67 je v tom, že rameno je výškovo polohovateľne. Montáž teda vykonávate po celú dobu v vzpriamenej pozícií. 


Prípravok T-S pre montáž vrutov pri stene

V prípade ak potrebujete montovať zemné vruty pri stene, využite montážny prípravok T-S, ktorý sa vsunie zhora do montážného kľúču do ktorého sa vsunie montážna páka (rameno).  Čím sa stane z dvojramenného jednoramenný kľúč. Montáž teda môžete vykonať aj v blízkosti steny rotačným pohybom o 180°. Následne montážny kľúč vyberiete vrátite o 180°, vložíte do montažného kľúču a pohyb vykonáte znovu. Proces opakujete až kým nezamontujete zemný vrut do požadovanej hĺbky. 


Vruty s ukončením typu U alebo L

Pre montáž zemných vrutov s ukončením typu L alebo U (A3, A4, B3, B4) použite montážny adaptér LU, ktorý sa vsunie do montážného kľúču T67 a zaisti bolcom.


Vruty s ukončením s platničkou

Vruty s platničkou zamontujete pomocou montažného adaptéra P, ktorý vložíte do montažného kľúču T67. 

Ako prebieha montáž zemného vrutu s montážny kľúčom T67? 

 1. Pomocou štangy alebo ostrej tyčky vytvorte v zemi dieru o veľkosti 15-20 cm 
 2. Ručne vložte zemný vrut do diery a zatočte ručne niekoľko krát. 
 3. Ak montujete vruty s ukončením typu L, U alebo P vložte adaptér na montážny kľúč a zaistite bolcom (kovovým kolíkom)
 4. Osaďte montážny kľúč na zemný vrut a rotáčnym pohybom zamontujte zemný vrut. 

Ako svojpomocne zamontovať zemné vruty PROFI? 

Je potrebné počítať s tým, že čím hlbšie zamontujete zemný vrut – tým bude montáž náročnejšia a budete sa musieť pritom zohínať. Pre montáž PROFI vrutov sú potrebné aspoň 2-3 zdatné osoby.

 1. Pomocou štangy alebo ostrej tyčky vytvorte v zemi dieru o veľkosti 15-20 cm
 2. Ručne vložte zemný vrut do diery a zatočte ručne koľko vládzete 
 3. Vložte montážny kľúč T-PROFI  alebo T-P zhora na zemný vrut
 4. Do montážného kľúču T-PROFI alebo T-P prestrčte rúrku alebo dostatočne silnú páku (čím dlhšia, tým lepšie)
 5. Zavrtajte zemný vrut chodením okolo vrutu. 

Montážny prípravok T-PROFI

vhodný pre zemné vruty PROFI (C1, C1+, C5 a C6). 

Montážny prípravok T-P

T-P: vhodný pre zemné vruty  PROFI (A8, B8 a C8).