NA STRÁNKE SA PRACUJE

Montážny adaptér T67-STENA

 DOMA a HOBBY zemné vruty
Pomocou montážneho kľúča T67-STENA dokážete uskutočniť montáž zemných vrutov v blízkosti steny. Vhodné  pre všetký zemné vruty DOMAHOBBY. Pre svojpomocnú montáž zemných vrutov s ukončením typu U, LP slúžia adaptéry, ktoré sa vložia do montážného kľúču T67.

Montážny adaptér T67-Stena

 DOMA a HOBBY zemné vruty
Pomocou montážneho adaptéra T67-STENA dokážete uskutočniť montáž zemných vrutov v blízkosti steny. Vhodné  pre všetký zemné vruty DOMAHOBBY. Pre svojpomocnú montáž zemných vrutov s ukončením typu U, LP slúžia adaptéry, ktoré sa vložia do montážného kľúču T67.

E-SHOP

4,00 €

INFORMÁCIE

 • 1
  Montážne rameno uvoľnite a odoberte.
 • 2
  Vložte do montážného kľúču T67 prípravok T67-S a zaistite.
 • 3
  Rameno montážného kľúču vložte zboku do prípravku T67.
 • 4
  Otačaním v smere hodinových ručičiek zamontujte zemný vrut.
Isometall - svojpomocná montáž

Svojpomocná montáž


Pomocou montážného kľúča T67 a adaptéra T67-stena zvládne montáž zemných vrutov DOMA a HOBBY pri stene  aj jedna osoba.

Viac informácií

Adaptéry T67-LU, T67-P a montážny kľúč T67 pre montáž klasických vrutov.

UKONČENIE L a U

A4, B4, A3, B3, C3-

Pre montáž vrutov s  ukončením LU je vhodný adaptér T67-LU, ktorý sa zasunie do kľúču T67.

Cena: 5 €/ks

UKONČENIE

A8, B8

Pre montáž vrutov s ukončením P je vhodný adaptér T67-P, ktorý sa zasunie do kľúču T67.

Cena: 10 €/ks

T67

DOMA A HOBBY vruty

Pre montáž klasických vrutov s ukončením s maticami je vhodný montážny kľúč T67.

Cena: 23,60 /ks

Ostatné produkty

Zemné vruty DOMA

A1, A2, A2+, A3, A4, A8

Zemné vruty HOBBY

B1, B3, B4, B8

Zemné vruty PROFI

C1, C1+, C3, C3-, C5, C6, C8

Nadstavce

NB3, NB3+, NB4, NB4+, NB8, NB8+