Montáž PROFI vrutov C1, C1+, C5, C6

Prípravok T-PROFI (C1, C1+, C5 a C6 )

Slúži pre svojpomocnú montáž PROFI zemných vrutov C1, C1+, C5 a C6. Prípravok zasuniete do vrutu. Cez oko použite dostatočne silnú páku a rotačným pohybom zavŕtajte zemný vrut. 

Cena: 11,80 €