SVOJPOMOCNÁ MONTÁŽ

Zemné vruty je možné zamontovať svojpomocne pomocou montážného náradia. Náročnosť montáže závisí od typu zeminy. Čím tvrdšie podložie, tým naročnejšia montáž.  Pre zemné vruty PROFI pri väčšom počte vrutov odporúčame odbornú montáž.

Isometall - zemny vrut - HOBBY B1

Maticové vruty

A1, A2, A2+, B1
Montáž zemných vrutov s maticami pomocou montážneho kľúču T67.
Isometall - nadstavec - plocha

Vruty s platničkou

A8, B8, C8, C8+, C8++
Montáž vrutov s platničkou pomocou montážneho kľúču T67 a prípravku P.
Isometall - zemny vrut - PROFI C3-

Montáž vrutov U a L

A3, A4, B3, B4, C3-
Montáž U a L vrutov pomocou montážneho kľúču T67 a prípravku LU.
Isometall - zemny vrut - PROFI C1+

Montáž PROFI vrutov

C1, C1+, C5, C6
Montáž PROFI vrutov pomocou montážneho kľúču T-PROFI.

NÁROČNOSŤ MONTÁŽE 

Montáž DOMAHOBBY vrutov zvládne aj jedna osoba. Pre montáž PROFI vrutov sú potrebné aspoň dve osoby. Pre väčši počet zemných vrutov si od náš požičajte montážny set alebo si objednajte odbornú montáž.  

RADY, ODPORÚČANIA PRE MONTÁŽ

Neodporúčame montáž s roxorom. Roxor sa môže ohnúť až nakoniec navinúť okolo vrutu. Využite montážne prípravky, požičame zadarmo. Taktiež sa usitite, že v mieste montovania nevedú žiadne inžinierské siete. Ak ste vrut zavrtali príliš hlboko, demontujte ho zasypte a znovu zamontujte. Ak je montáž náročna do vrutu nalejte vodu. 

MONTÁŽNY KĽÚČ T67

Výhoda montážného kľúču T67 je v tom, že rameno je výškovo polohovateľne. Montáž teda vykonávate po celú dobu v vzpriamenej pozícií.

Isometall - montazne naradie T67-LU

Montážny kľúč T67

Určený pre všetky zemné vruty s priemerom 60 a 70 mm s klasickým ukončením. A1, A2, A2+B1

Cena: 23,60 €

Isometall - montazne naradie T67-P

Prípravok P

Prípravok P je určený pre montáž zemných vrutov s platničkou (A8, B8)  Prípravok vložíte do montážného kľúču T67 a zaistite bolcom. 

Cena: 10,00 €

Isometall - montazne naradie T67-LU

Prípravok LU

Prípravok LU je určený pre montáž zemných vrutov s ukončením typu L alebo U (A3, A4, B3, B4, C3-)  Prípravok vložíte do montážného kľúču T67 a zaistite bolcom. 

Cena: 5,00 €

T-PROFI

Prípravok T-PROFI je určený pre montáž zemných vrutov PROFI C1, C1+, C5 a C6. Do oka vložíte dostatočne silnú páku a otáčaním zavŕtate zemný vrut. Montáž je pomerne náročna, sú potrebné aspoň 2 zdatné osoby.

Cena: 11,80 €

T-P

Prípravok T-P je určený pre montáž zemných vrutov PROFI C8, C8+C8++. Do oka vložíte dostatočne silnú páku a otáčaním zavŕtate zemný vrut. Montáž je pomerne náročna, sú potrebné aspoň 2 zdatné osoby.

Cena: 11,80 €

S - montáž pri stene

V prípade ak potrebujete montovať zemné vruty pri stene, využite montážny prípravok S, ktorý sa vsunie zhora do montážného kľúču do ktorého sa vsunie montážna páka (rameno).  Čím sa stane z dvojramenného jednoramenný kľúč. Montáž teda môžete vykonať aj v blízkosti steny rotačným pohybom o 180°. Následne montážny kľúč vyberiete vrátite o 180°, vložíte do montažného kľúču a pohyb vykonáte znovu. Proces opakujete až kým nezamontujete zemný vrut do požadovanej hĺbky. 

Cena: 4,00 €

Stĺpiková vodováha 

Uistite sa, že zemné vruty montujete kolmo na zem pomocou stĺpikovej vodováhy. Vodováha obshauje magnety, ktoré sa nalepia o stenu zemného vrutu.

Cena: 7,00 €

Svojpomocne, strojne

Svojpomocná montáž
Požičajte si od náš montážny set pre montáž zemných vrutov.

Montážna služba

Odborná montáž
Ak sa montážou nechcete zaoberať, radi Vám pomôžeme.

Realizované montáže

Odborná montáž - ukážky
Prezrite si videa odborných montáži firmy Isometall.