CENNÍK ZEMNÝCH VRUTOV 

Ceny sú uvedené vrátane DPH.

DOMA A1

Ø60 ↕️650 ↨250 M3
11,40 €

DOMA A2

Ø70 ↕️650 ↨250 M3
12,20 €

DOMA A2+

Ø70 ↕️800 ↨250 M8
15,00 €

DOMA A3

Ø60 ↕️650 ↨250 U100
15,00 €

DOMA A4

Ø60 ↕️650 ↨250 L100
15,00 €

DOMA A8

Ø60 ↕️650 ↨250 P150
16,00 €

HOBBY B1

Ø60 ↕️1000 ↨250 M3
21,00 €

HOBBY B3

Ø60 ↕️1000 ↨250 U100
22,50 €

HOBBY B4

Ø60 ↕️1000 ↨250 U100
22,50 €

HOBBY B8

Ø60 ↕️1000 ↨250 P150
22,50 €

PROFI C1

Ø76 ↕1600 ↨550 M3
52,50 €

PROFI C1+

Ø76 ↕2200 ↨550 M3
60,00 €

PROFI C3

Ø76 ↕1600 ↨550 U150
57,50 €

PROFI C3-

Ø60 ↕1000 ↨250 U200
46,50 €

PROFI C5

Ø90 ↕1300 ↨550 M4
56,00 €

PROFI C6

Ø60 ↕1500 ↨600 M6
39,00 €

PROFI C8

Ø76 ↕1600 ↨550 P150
57,00 €

PROFI C8+

Ø76 ↕2100 ↨550 P150
64,00 €

PROFI C8++

Ø76 ↕2400 ↨550 P150
71,50 €

NC1000

Ø76 / ↕1000 / 2x P150
43,00 €

Ceny sú uvedené vrátane DPH.

DOMA A1

Ø60 ↕️650 ↨250 M3
3,50 €

DOMA A2

Ø70 ↕️650 ↨250 M3
3,50 €

DOMA A2+

Ø70 ↕️800 ↨250 M8
4,00 €

DOMA A3

Ø60 ↕️650 ↨250 U100
3,50 €

DOMA A4

Ø60 ↕️650 ↨250 L100
3,50 €

DOMA A8

Ø60 ↕️650 ↨250 P150
3,50 €

HOBBY B1

Ø60 ↕️1000 ↨250 M3
7,00 €

HOBBY B3

Ø60 ↕️1000 ↨250 U100
7,00 €

HOBBY B4

Ø60 ↕️1000 ↨250 U100
7,00 €

HOBBY B8

Ø60 ↕️1000 ↨250 P150
7,00 €

PROFI C1

Ø76 ↕1600 ↨550 M3
14,00 €

PROFI C1+

Ø76 ↕2200 ↨550 M3
16,50 €

PROFI C3

Ø76 ↕1600 ↨550 U150
14,00 €

PROFI C3-

Ø60 ↕1000 ↨250 U200
12,00 €

PROFI C5

Ø90 ↕1300 ↨550 M4
14,00 €

PROFI C6

Ø60 ↕1500 ↨600 M6
9,60 €

PROFI C8

Ø76 ↕1600 ↨550 P150
14,00 €

PROFI C8+

Ø76 ↕2100 ↨550 P150
16,50 €

PROFI C8++

Ø76 ↕2400 ↨550 P150
18,00 €

NC1000

Ø76 / ↕1000 / 2x P150
5,00 €