CENNÍK ZEMNÝCH VRUTOV 

Ceny sú uvedené vrátane DPH.

DOMA A1

Ø60 ↕️650 ↨250 M3
15,10 €

DOMA A2

Ø70 ↕️650 ↨250 M3
16,00 €

DOMA A2+

Ø70 ↕️800 ↨250 M8
20,60 €

DOMA A3

Ø60 ↕️650 ↨250 U100
19,00 €

DOMA A4

Ø60 ↕️650 ↨250 L100
19,00 €

DOMA A8

Ø60 ↕️650 ↨250 P150
20,20 €

HOBBY B1

Ø60 ↕️1000 ↨250 M3
28,40 €

HOBBY B3

Ø60 ↕️1000 ↨250 U100
30,20 €

HOBBY B4

Ø60 ↕️1000 ↨250 U100
30,20 €

HOBBY B8

Ø60 ↕️1000 ↨250 P150
30,20 €

HOBBY B8+

Ø60 ↕️1500 ↨250 P150
39,60 €

HOBBY B8++

Ø60 ↕️2000 ↨250 P150
48,80 €

PROFI C1

Ø76 ↕1600 ↨550 M3
70,70 €

PROFI C1+

Ø76 ↕2200 ↨550 M3
82,30 €

PROFI C3

Ø76 ↕1600 ↨550 U150
75,80 €

PROFI C3-

Ø60 ↕1000 ↨250 U200
60,40 €

PROFI C5

Ø90 ↕1300 ↨550 M4
75,60 €

PROFI C6

Ø60 ↕1500 ↨600 M6
52,00 €

PROFI C8

Ø76 ↕1600 ↨550 P150
75,50 €

PROFI C8+

Ø76 ↕2100 ↨550 P150
85,80 €

PROFI C8++

Ø76 ↕2400 ↨550 P150
96,70 €

NC1000

Ø76 / ↕1000 / 2x P150
42,90 €

Ceny sú uvedené vrátane DPH.

DOMA A1

Ø60 ↕️650 ↨250 M3
3,50 €

DOMA A2

Ø70 ↕️650 ↨250 M3
3,50 €

DOMA A2+

Ø70 ↕️800 ↨250 M8
4,00 €

DOMA A3

Ø60 ↕️650 ↨250 U100
3,50 €

DOMA A4

Ø60 ↕️650 ↨250 L100
3,50 €

DOMA A8

Ø60 ↕️650 ↨250 P150
3,50 €

HOBBY B1

Ø60 ↕️1000 ↨250 M3
7,00 €

HOBBY B3

Ø60 ↕️1000 ↨250 U100
7,00 €

HOBBY B4

Ø60 ↕️1000 ↨250 U100
7,00 €

HOBBY B8

Ø60 ↕️1000 ↨250 P150
7,00 €

HOBBY B8+

Ø60 ↕️1500 ↨250 P150
8,50 €

HOBBY B8++

Ø60 ↕️2000 ↨250 P150
10,00 € 

PROFI C1

Ø76 ↕1600 ↨550 M3
16,00 €

PROFI C1+

Ø76 ↕2200 ↨550 M3
18,50 €

PROFI C3

Ø76 ↕1600 ↨550 U150
16,00 €

PROFI C3-

Ø60 ↕1000 ↨250 U200
14,00 €

PROFI C5

Ø90 ↕1300 ↨550 M4
16,00 €

PROFI C6

Ø60 ↕1500 ↨600 M6
14,00 €

PROFI C8

Ø76 ↕1600 ↨550 P150
16,00 €

PROFI C8+

Ø76 ↕2100 ↨550 P150
18,50 €

PROFI C8++

Ø76 ↕2400 ↨550 P150
20,00 €

NC1000

Ø76 / ↕1000 / 2x P150
5,00 €