NA STRÁNKE SA PRACUJE

NAJČASTEJŠIE OTÁZKY O VRUTOCH?

Čo ak natrafím v zemi na kameň alebo koreň?

Kamene v zemi sú bežným javom a do veľkosti päste sú pri zakrúcaní zemných vrutov prospešné. Hrot zemneho vrutu ich pri zakrúcani odtlačí do strany, a závitová časť zemného vrutu ich následne obchytí a kopíruje, čo dodá spoju zemného vrutu a kameňa dodatočnú pevnosť. Ak sú v pôde kamene väčšie ako päsť, je potrebné ich rozbiť železnou tyčou alebo zbíjačkou. Ak nie je možné kameň rozbiť, náhradným riešením je posunúť zemný vrut na iné miesto.

Ako presne je možné namontovať zemné vruty?

Čím je pôda homogénnejšia, tým presnejšie je možné aplikovať zemný vrut. Montážny tím spoločnosti ISOMETALL má skúsenosť s nepresnosťou v horizontálnej rovine v rozsahu 0 - 4 cm, a s odklonom 0 - 4° od vertikálnej osi. Odklon vo vertikálnej osi je možné eliminovať naklonením uchytenia konštrukcie stavby, a dosypaním ostrého štrku.

Zvládnem zemné vruty namontovať aj sám?

Zemné vruty je možné namontovať pomocou montážneho aj svojpomocne. Montáž zemných vrutov produktovej rady DOMA zvládne jedna osoba. Na montáž zemných vrutov HOBBY sú vhodné dve osoby. Produktová rada PROFI vyžaduje fyzickú aj technickú zdatnosť montážnych pracovníkov, alebo vhodnú techniku. Montáž je možná i v mrazoch.

Pre aké stavby sú použiteľné zemné vruty?

Zemné vruty je vhodné použiť pri nízkom, strednom a vysokom zaťažení stavby. Zemné vruty DOMA sú vhodné pre nízke zaťaženie, ideálne pre ploty v domácej záhrade, a príbytkov pre zvieratá. Zemné vruty HOBBY sú vhodné pre stredné zaťaženie - napr. altánky a záhradné konštrukcie. Zároveň sú vhodné pre nízke zaťaženie stavby v teréne alebo mäkkej pôde. Zemné vruty PROFI sú vhodné pre stavby s vysokým zaťažením - drevodomy, chaty, móla, terasy a solárne elektrárne.

Aké zaťaženie je vhodné pre zemné vruty?

Dovolené zaťaženie závisí od druhu a hutnosti pôdy. Vo všeobecnosti platí, že čim je pôda tvrdšia, tým je dovolené zaťaženie vyššie. Pri základoch akejkoľvek stavby je potrebné lokálne posúdenie únosnosti pôdy a rozdelenie záťaže stavby na primeraný počet zemných vrutov. Záťažové skúšky pre ílovitú zeminu overili hodnotu 2 500 Kg v tlaku a 2 000 Kg v ťahu pre zemný vrut HOBBY s priemerom 6 cm, celkovou dĺžkou 1.5 m a dĺžkou závitovej časti 60 cm.

Aké sú výhody v porovnaní s betónovaním?

Použitým zemného vrutu ušetríte 80% času oproti betónovaniu. Zemné vruty su zároveň v súlade s permakultúrnými príncípmi výstavby. Na montáž zemných vrutov nie je potrebná ťažká technika, ani prístup k vode alebo elektrickej sieti.

Môžem zemné vruty vrátiť ak ich mám priveľa?

Ak ste kúpili nadbytočné množstvo zemných vrutov, v pôvodnom stave ich od Vás radi odkúpime späť.

Je možné stavať aj v prípade nerovnosti terénu?

Samozrejme. Pre vyrovnanie terénu môžete použiť nadstavce, ktoré sa upevnia o zemný vrut alebo použiť dlhší zemný vrut.

Ako je možné, že zemný vrut pevné drži v zemi?

Pri inštalácií zemný vurt okolo seba zhmotni zeminu okolo seba a tým vytvori pevný základ.

V mieste stavby sú kamene, bridlica alebo skaly?

Doporučujeme v bode inštalácie prevdrtať dieru SDS vrtákom 20-30 cm. Môžete si zakúpiť jeden vrut a vyskúšať jeho inštaláciu na rôznych bodov na pozemku.

Zabezpečujete aj testy zaťažiteľnosti zeminy?

Test zaťažiteľnosti zeminy vykonávame priamo na mieste staveniska. Je to podniková skúška firmy Isometall. Vrut postupne zaťažujeme. Zaťažová sila sa meria digitalnými váhami. Posun vrutu voči zemi sa meria digitálnym posuvným meradlom. Test zaťažiteľnosti pôdy je zaznamenaný na video. Výsledky testu sú pokladom pre statika. Napríklad pri modelu PROFI C3 bola únosnoť zeminy pri vykonávaných skúškach v tlaku v rozsahu od 1000 - 3800 kg.

Pre aký typ pôdy sú zemné vruty vhodné?

Zemné vruty ISOMETALL sú vďaka svojim vlastnostiam vhodné pre každú pôdu. Zemné vruty s priemerom 6 cm sú vhodné pre tvrdú a pevnú pôdu, priemer 7 cm je vhodný pre mäkšiu pôdu. Pri priemere 7.6 cm, 9 cm a 10.8 cm vlastnosti pôdy už nehrajú rozhodujúcu úlohu. Zvýšené nároky na zaťaženie a stabilitu zemného vrutu sú zohľadnené pri kombinácii celkovej dĺžky zemného vrutu, dĺžky závitovej časti a priemere zemného vrutu.

Zámrzná hĺbka, vytláča mráz na povrch?

Na Slovensku je úroveň nezamŕznej hĺbky priblížne 80-140 cm pod povrchom. Pri správnom výbere vrutu, vrut nebude vytlačený na povrch pretože závitová časť vrutu sa nachádza pod úrovňou nezamŕznej bĺbky a tým zabezpečuje stabilné základy počas celého roku.

Vložim stĺpik a následne to zabetónujem?

Nie, plotový stĺpik obsypete ostrohranným štrkom frakcie 2-5 alebo stĺpik zaistite skrutkami M8, M12 alebo M16 podľa typu vrutu.

Zemný vrut poterbujem navrtať pri stene, ako to spraviť?

Zakúpte si v našom E-shope montážny prípravok T-S pomocou ktorého vytvoríte z dvojramenného kľúča jednoramenný. Opakovaným pohyom o 180 stupňov dokážete zavŕtať zemný vrut aj pri stene.

Zavŕtam do zeme zemný vrut a potom zabetónujem?

Nie, inštalácia základov pomocou zemných vrutov je suchý proces. Betón nie je potrebný.

Podľa čoho vybrať správny vrut? Koho môžem o radu požiadať?

Môžete využiť naše odborné poradenstvo, ktoré je úplne zdarma. Zavolajte nám na 0905 501 064. Pre správny výber vrutu je potrebné vedieť účel stavby, hmotnosť stavby, typ pôdy, rozmery a špecifikáciu terénu.

Môžem si montážne náradie požičať alebo ho musím kúpiť?

Montážne kľúče je možné požičiať. Je potrebné uhradiť zálohu 20 €. Po vráteni montážného kľúču Vám vratíme zálohu 20€.

Aká vrstva zinku sa nachádza na zemných vrutoch?

Štandardná vrstva zinku je 60 mikrónov.

Na pozemku sa nachádza piesok, navážka, bažina?

Na mokrom, bažinatom pozemku vruty nedoporučujeme. Pri navážke je nutné zohľadniť ako dlho je navážka na pozemku. V prípade ak je viac než 10 rokov alebo je ujazdená malo by to byť v poriadku. V rizikovej oblasti doporučujeme vykonať tesť zaťažiteľnosti pôdy.

Stavba nie je v rovine, je to problém?

Nie. Zemné vruty môžu vytrčať zo zeme aby ste stavbu mali vo vodováhe. V prípade ak máte väčšie výškove prevýšenie v mieste stavby použite nadstavce pre vyrovnanie stavby.

Ako dlho trvá odborná montáž?

V 95% stavieb montáž trvá menej než jeden deň. Všetko závisi od počtu a typu vrutov, druhy podlažia a počasia.